MP_exp_20 INTIMATE COLLECTION

February 2, 2014
by sikon

Magyar Műhely Galéria,
Budapest, Hungary 
4 – 27 May 2011

Curator: Balint Szombathy

MP_exp_20 INTIMATE COLLECTION presents a part of M’s underwear (panties and tangas) which MP_art collected from 2003 until present time. Collection appeared spontaneous as a part of the MP’s intimate games. In a time quantity of the intimate underwear becomes respectable and MP_art decided to ‘establish’ their personal intimate collection, as the art project. The Collection belongs to their artistic strategy in which they presents publicly, by the exhibitions or performa-nces, their intimate feelings, thought, dreams, games, self-criticism and others related to their relationship.
The fool presentation of the Intimate collection, which has more than hundreds items, is here. 
The Intimate collection is for the first time presents on this exhibition and performance MP_per_17 TAKING OFF.

 

Az MP_exp_20 Intimate Collection címu kiállítás egy huzamosan, 2003 és 2011 között gondosan válogatott és fejlesztett mutárgy-gyujtemény darabjairól készült nyomatokat tartalmaz. A kollekciót jelenleg száz tömegesen gyártott noi alsónemu – bugyi és tanga – teszi ki. A gyujtemény szabadon, az M és P közötti meghitt játékok gyümölcseként jött létre, majd idovel egy megszállottsággal jellemezheto gyujtési tevékenységbe torkollt, meghaladva a játék elsodleges kereteit.
Az intim játékok az élet- és muvésztársak közötti viszony fontos aspektusát képezik, akik a muvészeti színtérenMP_art néven ismertek. Az évek folyamán kiteljesített közös tevékenység következtében M és P meghitt és rejtett viszonya alkotói tevékenységük felismerheto részévé vált, és benne foglaltatik muvészi krédójukban (art statement). A gátlásaikat, személyes igényeiket, rejtett vágyaikat, tiszta és folyamatos szerelmi viszonyukat, kölcsönös bizalommal átitatott barátságukat felölelo intim életük bemutatását az MP_art kiállítások, performanszok, képi eszközök, installációk, szobrok és videók révén valósítja meg. A munkáikban megjeleno állásfoglalást sok esetben az életkörnyezettel szemben tanúsított személyes kritikai megnyilvánulás jellemzi.
Az önmagában is bizarr bugyigyujtemény jelentésileg több rétegu képi dokumentumként nyeri el muvészi jellegzetességét. A képek külön-külön is több réteguek, grafikailag pedig úgy vannak megfogalmazva, hogy az M testén fotózott ruhadaraboknak felismerheto legyen úgy elülso, mint hátulsó oldaluk, miközben a modellként megjeleno szerzo elveszíti saját azonosságát és felismerhetoségét. Ebben a képi értelmezésben ugyanis a gyujteményt a szerzon kívül bármely, személyes jegyeitol megfosztott modell is bemutathatja, lehetové téve annak többféle értelmezését, akár pozitív, akár negatív vonatkozásban, az általános minosítéstol a radikálisan feminista értelmezésig. A képileg megjelenített gyujteményen belüli személyes jelenlétet a szerzo aktképe teszi lehetové az MP_per_17 Taking Off címu performanszban. A közönség elott zajló közvetlen cselekményben a gyujtemény darabjai mintegy életre kelnek, utalva arra az idointervallumra, melynek során meghitt rendeltetést nyertek az M és a P közötti intim játékok keretében. Az akcióban a tömegtermelési cikk egy szubjektív, személyhez kötheto történetbe ágyazódik.
A történet a tömegcikkek közül történo kiemelés, a muvészi megmunkálás, a nyilvános bemutatás és a performansz során történo vetkozési játék révén válik kerekké, olyképpen, hogy az intim és személyes beavatkozás által mindegyik darab egyediséget nyer.

Translation: Balint Szombathy